Hinnasto

Iltapäivän seminaari – striimaus – 2480 € + alv

Tekniikka

Kaksi etäohjattavaa kameraa. 6 langatonta mikrofonia. Äänentoisto n. 200 henkilön sisätilaan. Powerpoint -tietokone ja esityskuvan ohjaus screenille sekä striimiin. Apunäyttö esiintyjälle. Kaksi esiintymispisteen valaisinta.
Projektorina käytetään tapahtumatilan kiinteää projektoria ja screeniä.

Henkilöstö

Videoteknikko ja ääniteknikko.

Toteutus

Esitettävänä yksi powerpoint tiedosto johon tilaaja on koonnut kaikkien puhujien esityksen peräkkäin jotta esitysmateriaalia ei tarvitse vaihtaa puhujien vaihtuessa. Esityskone sijoitetaan salin eteen puhujapisteelle ja koneeseen kytketään myös apunäyttö, josta näkee screenillä näkyvän kuvan. Tietokoneessa on myös klikkeri jolla esitystä voi vaihtaa. Tekniikan ohjauspisteeltä voidaan lähettää screenille powerpointin kuva tai esimerkiksi “Tervetuloa tapahtumaan dia”.

Ääniteknikko pukee ja riisuu esiintyjien headset-mikrofonit tekniikan ohjauspisteellä. Tilaaja ohjeistaa puhujia hakemaan mikrofoninsa vähintään 10min ennen aikataulutettua puheenvuoroa. Mikrofoneja on varattu niin, että kaksi mikrofonia voi olla käytössä lavalla, yksi mikrofoni tilaisuuden puhjeenjohtajalla, yksi yleisökysymys mikrofoni ja kaksi mikrofonia jotka voidaan pukea valmiiksi seuraaville puhujille.

Striimiin lähetetään kuvaa kahdesta kamerasta, PowerPoint-tietokoneesta, sekä tarvittaessa mm. videotiedostoista. PowerPoint-kuva ja videokuva voidaan sijoittaa videossa vierekkäin. Kameroiden kuvia ja kuvakokoja vaihdetaan tapahtuman sisällönkulun mukaan niin, että kuva kertoisi aina parhaiten mitä tapahtumassa tapahtuu. Lähetys tallennetaan ja tallenne toimitetaan tilaajalle latauslinkin avulla noin viikon kuluessa tapahtumasta.

Aikataulu

2-4 viikkoa ennen tapahtumaa
Striimaus sivun valmistelu ja striimi linkin toimitus.

Tapahtumapäivänä
8:00 – Laitteiden pystytys ja testaus
10:45 – Teknikkojen lounastauko
11:30 – Valmistautuminen tapahtumaan
12:00 – Tapahtuma alkaa
16:00 – Tapahtuma loppuu ja tekniikan purku alkaa.
17:30 – Tila tyhjä tekniikasta


Päivän koulutus – striimaus – 1840 € + alv

Tekniikka

Tekniikka
Yksi etäohjattava kamera. 4 langatonta mikrofonia. Äänentoisto n. 150 henkilön sisätilaan. Powerpoint -tietokone ja ohjaus screenille sekä striimiin. Puhujapisteen valaisin. Projektorina käytetään tapahtumatilan kiinteää projektoria ja screeniä.

Henkilöstö

Teknikko. Tekniikan pystytysavustaja.

Toteutus

Esitettävänä yksi powerpoint tiedosto johon tilaaja on koonnut kaikkien puhujien esityksen peräkkäin, tai esityksien välillä on pieni jaloittelutauko jolloin dia voidaan vaihtaa. Esityskone sijoitetaan salin eteen puhujapisteelle. Tietokoneessa on myös klikkeri jolla esitystä voi vaihtaa. Tekniikan ohjauspisteeltä voidaan lähettää screenille powerpointin kuva tai esimerkiksi “Tervetuloa tapahtumaan dia”.

Teknikko pukee ja riisuu esiintyjien headset-mikrofonit tekniikan ohjauspisteellä. Tilaaja ohjeistaa puhujia hakemaan mikrofoninsa vähintään 10min ennen aikataulutettua puheenvuoroa. Mikrofoneja on varattu niin, että yksi mikrofoni voi olla käytössä lavalla, yksi mikrofoni tilaisuuden puhjeenjohtajalla, yksi yleisökysymys mikrofoni ja yksi mikrofoni joka voidaan pukea valmiiksi seuraaville puhujille.

Striimiin lähetetään kuva kamerasta, PowerPoint-tietokoneesta, sekä tarvittaessa mm. videotiedostoista. PowerPoint-kuva ja videokuva voidaan sijoittaa videossa vierekkäin. Kuvia vaihdetaan tapahtuman sisällönkulun mukaan niin, että kuva kertoisi aina parhaiten mitä tapahtumassa tapahtuu. Lähetys tallennetaan ja tallenne toimitetaan tilaajalle latauslinkin avulla noin viikon kuluessa tapahtumasta.

Aikataulu

2-4 viikkoa ennen tapahtumaa
Striimaus sivun valmistelu ja striimi linkin toimitus.

Tapahtumaa edeltävänä päivänä
17:00 – Laitteiden pystytys ja testaus
21:00 – Pystytys ja testaus valmis

Tapahtumapäivänä
8:00 – Valmistautuminen tapahumaan
9:00 – Tapahtuma alkaa
16:00 – Tapahtuma loppuu ja tekniikan purku alkaa
17:30 – Tila tyhjä tekniikasta


Seminaari ja paneelikeskustelupäivä – 3405 € + alv

Tekniikka

Kolme etäohjattavaa kameraa. 10 langatonta mikrofonia. Äänentoisto 600 henkilön tilaan. 2 Powerpoint tietokonetta. Kaksi tukinäyttöä puhujille. Lavan perusvalaisu. Projektorina käytetään tapahtumatilan kiinteää projektoria ja screeniä.

Henkilöstö

Videoteknikko ja ääniteknikko.

Toteutus

Striimiin lähetetään kuvaa kolmesta kamerasta. Kameroita käytetään useita, jotta mm. paneelikeskustelussa on mahdollista pitää puhuvat henkilöt paremmin kuvassa. Usealla kameralla pystytään luomaan useita erilaisia kuvia sekä kuvakulmia. Näiden avulla videon leikkaukseen on mahdollista luoda rytmiä sekä vaihtelua.

Teknikko pukee ja riisuu esiintyjien headset-mikrofonit tekniikan ohjauspisteellä. Tilaaja ohjeistaa puhujia hakemaan mikrofoninsa vähintään 10min ennen aikataulutettua puheenvuoroa. Panelistit 15min ennen paneelin alkua. Mikrofoneja on varattu seuraavasti. Yksi mikrofoni lavalla puhujalla. Moderaattorille. Paneelin vetäjälle. Viidelle panelistille. Kaksi yleisömikrofonia.

Powerpoint tietokoneita on varattu toteutukseen kaksi. Koneet sijoitetaan tekniikkapisteelle ja teknikot huolehtivat esitysten vaihtamisesta. Tällöin toisella koneella voi valmistella seuraavaa esitystä, kun toista konetta vielä käytetään esityksessä. Striimiin lähetetään kuva kamerasta, PowerPoint-tietokoneesta, sekä tarvittaessa mm. videotiedostoista. PowerPoint-kuva ja videokuva voidaan sijoittaa videossa vierekkäin. Kuvia vaihdetaan tapahtuman sisällönkulun mukaan niin, että kuva kertoisi aina parhaiten mitä tapahtumassa tapahtuu.

Aikataulu

N. 3 päivää ennen tapahtumaa
Esitysmateriaalien lataus koneille ja testaus. (Testataan diojen, videoiden ja äänien toimivuus)

Tapahtumaa edeltävänä päivänä
17:00 – Laitteiden pystytys ja testaus
21:00 – Pystytys ja testaus valmis

Tapahtumapäivänä
8:00 – Valmistautuminen tapahumaan
9:00 – Tapahtuma alkaa
16:00 – Tapahtuma loppuu ja tekniikan purku alkaa
18:00 – Tila tyhjä tekniikasta


Päivän tapahtuma – striimaus – 6945 € + alv

Tekniikka

Kolme etäohjattavaa kameraa. Yksi operoitu kamera. 12 langatonta mikrofonia. Äänentoisto 600 henkilön tilaan. 2 Powerpoint tietokonetta. Teams etäyhteydet. Kaksi tukinäyttöä puhujille. Video kaapelointi puhujapisteelle esiintyjän oman koneen kuvaa varten. Lavan valaisu sekä tapahtumatilan värivalaisu. Projektorina käytetään tapahtumatilan kiinteää projektoria ja screeniä.

Henkilöstö

Striimi ohjaaja / etäkameraoperoija. Ääniteknikko. Mikrofoniavustaja. Kameraoperoija. Mediaoperoija.

Toteutus

Tapahtumalle luodaan yksinkertainen WordPresspohjainen katselusivusto. Katso sivun esimerkki https://live.kuutiomedia.com/esimerkki-lahetys/

Striimiin lähetetään kuvaa neljästä kamerasta. Kameroita käytetään useita jotta mm. paneelikeskustelussa on mahdollista pitää puhuvat henkilöt paremmin kuvassa. Operoitu kamera kuvaa luennoitsijoita. Henkilön operoimana kameralla pystyy helpommin seuraamaan esiintyjiä jotka liikkuvat esiintymislavalla puhuessaan. Usealla kameralla pystytään luomaan useita erilaisia kuvia sekä kuvakulmia. Näiden avulla videon leikkaukseen on mahdollista luoda rytmiä sekä vaihtelua.

Mikrofoniavustaja pukee ja riisuu esiintyjien headset-mikrofonit tekniikan ohjauspisteellä. Tilaaja ohjeistaa puhujia hakemaan mikrofoninsa vähintään 10min ennen aikataulutettua puheenvuoroa. Mikrofoneja on varattu niin, että viisi mikrofonia voi olla käytössä lavalla, yksi mikrofoni tilaisuuden puhjeenjohtajalla, kaksi yleisökysymys mikrofonia ja neljä mikrofonia, joka voidaan pukea valmiiksi seuraaville puhujille.

Powerpoint tietokoneita on varattu toteutukseen kaksi. Koneet sijoitetaan tekniikkapisteelle ja mediaoperoija huolehtii esitysten vaihtamisesta. Tällöin toisella koneella voi valmistella seuraavaa esitystä kun toista konetta vielä käytetään esityksessä. Teams etäyhteyksien hallintaan on käytössä oma tietokone. Tällöin esityksiä, lähetyksen leikkausta, grafiikkaa ja ehtäyhteyksiä hallitaan eri järjestelmillä ja tämä mahdollistaa näiden näin järjestelmien monipuolisemman käytön tapahtuman ollessa käynnissä. Lähetykseen voidaan liittää puhujien nimitekstejä, grafiikkaa, videota. PowerPoint-kuva sekä videokuva voidaan sijoittaa videossa vierekkäin. Kameroiden kuvia ja kuvakokoja vaihdetaan tapahtuman sisällönkulun mukaan niin, että kuva kertoisi aina parhaiten mitä tapahtumassa tapahtuu. Lähetys tallennetaan ja tallenne toimitetaan tilaajalle latauslinkin avulla noin viikon kuluessa tapahtumasta.

Aikataulu

2-4 viikkoa ennen tapahtumaa
Striimaus sivun valmistelu ja striimi linkin toimitus.

Viisi päivää ennen tapahtumaa
9:00 – 13:00 Esitysmateriaalien lataus koneille ja testaus. (Testataan diojen, videoiden ja äänien toimivuus)
14:00 – 16:00 Nimigrafiikoiden konfigurointi

Tapahtumaa edeltävänä päivänä
16:00 – Laitteiden pystytys ja testaus
21:00 – Pystytys ja testaus valmis

Tapahtumapäivänä
8:00 – Valmistautuminen tapahumaan
9:00 – Tapahtuma alkaa
16:00 – Tapahtuma loppuu ja tekniikan purku alkaa
18:00 – Tila tyhjä tekniikasta


Yllä olevat hinnat eivät sisällä videoprojektoria / esitysnäyttöjä tai screenejä tai tilavuokria. Esimerkki hinnat ovat laskettu Tampereella toteutettavalle tapahtumalle.
Tilaaja vastaa tapahtumassa esitettävän materiaalin tekijänoikeusluvista sekä korvauksista. Lupien tulee kattaa sekä videon tallennus, että levitys.