Mitä tapahtuu kuvaohjaamossa?

Työnkuvat kertovat vain pintaraapaisun siitä, miksi näitä kaikkia henkilöitä tarvitaan. Parhaiten tiimin yhteistyön voi ymmärtää, kun seuraa miten he toimivat lähetyksen aikana. Seuraavassa on kirjoitettu auki kuvitteellisen lähetyksen ohjaamossa tapahtuvaa dialogia.

Kuvaussihteeri

10 minuuttia lähetykseen. 

Ohjaaja

Onhan kaikki valmiina? Ääni?

Ääni

Valmis

Ohjaaja

Media?

Mediaoperoija

Valmis

Ohjaaja

Studio?

Studio-ohjaaja

Valmiina

Ohjaaja

Valo?

Valo-operoija

Valmis

Ohjaaja

OK. Tsemppiä ja hyvää lähetystä kaikille. Avataan striimi.

Linkkioperoija

Striimi käy.

Kuvaussihteeri

5minuuttia. Tallennus käyntiin.

Mediaoperoija

Talennus käy.

Kuvaussihteeri

Eli. Meillä on alkutunnus kanavasta 1 kesto 30 sekuntia. Jonka jälkeen alkujuonto kameraan 3. Kokokuva tiivistys puolikuva. Juontovalot ja juonto samasta merkistä. Tunnuksen musiikki soi taustalla, kunnes juonto alkaa. Lähetykseen 2 minuuttia. (Kanava on media serverin / kuvamikserin liitäntä, jonka kautta kuva lähetetään kuvamikserille.)

Kuvausihteeri

Lähetykseen 1 minuutti. 30 sekuntia. 15… 5… 4… 3…

Ohjaaja

Tunnus käyntiin….

Kuvaussihteeri

2.. 1..

Ohjaaja

Nyt.

Mediaoperoija

Tunnus käy. 30 sekuntia.

Kuvaussihteeri

15

Ohjaaja

Kamera 3 

Kuvaussihteeri

5… 4… 3… 2… 1…

Ohjaaja

Kamera 3 nyt. 

Kuvamiksaaja leikkaa kameran 3 lähetykseen. Kamera 3 aloittaa sovitun kuvan tiivistyksen juontajaan.

Ohjaaja

Merkki nyt.

Valo-operoija nostaa valontason juontovaloon ja studio-ohjaaja näyttää merkin juontajalle. Juontaja alkaa puhumaan juontoa.

Kuvaussihteeri

Juonto. 30 sekuntia. Pekan insertti kanava 1. Yli stingerillä.

(Stinger on kuvan vaihto efekti jossa grafiikka esimerkiksi lentää kuvan yli ja samalla kuva vaihtuu taustalla toiseen.)

Ohjaaja

Nimi tg (grafiikka jossa tässä tapauksessa juontajan nimi) nyt.

Kuvamiksaaja leikkaa nimigrafiikan kuvanpäälle.

Ohjaaja

Tg pois. Nyt.

Kuvamiksaaja leikkaa grafiikan pois.

Kuvaussihteeri

Juonto. Viimeinen rivi.

(Rivi viittaa käsikirjoituksen riviin. Ohjaaja tietää tästä että juonto on lähestymässä loppua)

Ohjaaja

Kamera 2 nyt. Insertti käy…

(Ohjaaja voi leikata toiseen kameraan, esimerkiksi laajaan kuvaan ennen inserttiin siirtymistä.)

Juontaja juontaa insertin ns. sisään. Juonto loppuu.

Ohjaaja

Nyt.

Mediaoperoija

Käy.

Ohjaaja

Sinne nyt.

Kuvamiksaaja leikkaa insertin lähetykseen käyttäen kuvatehoste stingeriä.

Kuvaussihteeri

Siirrytään haastattelupaikalle. Kesto 10 minuuttia. Kamera 1 pk aloittaa. Stingerillä yli. Keskusteluvalot.

(Pk viittaa lyhenteeseen puolikuva. Tämä kertoo kameraoperoijalle minkä kokoisen kuvan hän ottaa) 

Studio-ohjaaja näytää vieraan ja toimittajan haastattelupaikalle.

Mediaoperoija

30… 15… 5. (laskee sekunteja alaspäin)

Ohjaaja

Kamera 1 ja studio merkki…

Mediaoperoija

2.. 1..

Ohjaaja

Nyt.

Kuvamiksaaja leikkaa kuvan kameraan 1 ja studio-ohjaaja antaa merkin juontajalle. Ohjaaja kuuntelee keskustelua ja leikkaa juontajan ja vieraan kuvia keskenään sisältöön sopivalla tavalla: Kamera 1 nyt. Kamera 2 plk (puolilähikuva). Nyt. Kamera 3 ajo nyt ja sinne nyt. Samaan aikaa taustalla tapahtuu…

Kuvaussihteeri

Seuraavaksi vieras Sirpa Teamssin kautta. Onko Sirpa jo linjoilla?

Linkkioperoija

Sirpa on ja näkyy sekä kuuluu.

Kuvaussihteeri

Sirpan insertti kanavasta 1. Sirpan teams kanava 2. Ja supersource kamera 1 sekä kanava 2 ja taustaluuppi kanava 3.

(Supersource on kuvamikserin efekti jolla voidaan asettaa useita kuvia vierekkäin. Taustaluuppi on tässä tapauksessa video jota toistetaan taustalla silloin kun juontajan kamera 1 kuva ja vieraan kanava 2 kuva ovat vierekkäin.)

Kuvaussihteeri

Haastoa jäljellä 5 minuuttia.

(Haastattelua kutsutaan monesti haastoksi)

Studio-ohjaaja näyttää kameran takaa 5 minuutin merkin juontajalle.

Kuvaussihteeri

2 minuuttia.

Kuvaussihteeri

1 minuutti. 

Studio-ohjaaja näyttää 1 minuutin merkin juontajalle. Juontaja alkaa vetämään haastattelua yhteen. Ja siirtyy loppujuontoon.

Ohjaaja

Kamera 1 nyt.

Ohjaaja kuuntelee juonnon loppuun.

Ohjaaja

Insertti käy nyt.

Mediaoperoija

Käy

Ohjaaja

Sinne nyt

Kuvausihteeri.

Insertti 1 minuutti. Jäätiin puoli minuuttia alle.

(Haastatteluosio päättyi etuajassa. Kuvaussihteeri lisää puoli minuuttia seuraavan haastatteluosion kestoon)

Samaan aikaan taustalla äänimiksaaja kuuntelee kuvaussihteerin ohjeita ja hän avaa sekä sulkee äänikanavia sen mukaan mitä lähetyksessä tapahtuu. Esimerkiksi eri videolähteitä voi olla useita (Teams, insertit yms.), ja näiden äänikanavat tulee olla kiinni, jottei niistä kuulu ääntä lähetykseen ennen kuin niiden aika on kuulua.