Työnkuvat

Videolähetyksissä tarvitaan useiden ihmisten työpanos. Pienissä yksinkertaisissa lähetyksissä pärjää yhdelläkin henkilöllä, mutta kun tuotannon koko ja lähetyksen laadun merkitys kasvaa, tarvitaan jo useamman henkilön tiimi huolehtimaan siitä, että kaikki toimii. Alle on koottu työnimikkeitä ja niiden työnkuvia. Useiden henkilöiden toimenkuvaan kuuluu myös ennakkotyötä, mutta tämä lista on pääasiassa rajattu kertomaan lähetyksen aikaisista tehtävänkuvista.

Tuottaja

Vastaa koko tuotannon toteutuksesta. On taloudellisessa vastuussa projektista.

Ohjaaja

Ohjaa lähetystä. Vastaa ohjelman etenemisestä, rytmistä ja sisällöstä. Taiteellisessa päävastuussa.
Suunnittelee lähetyksen yhdessä tuottajan, käsikirjoittajan ja kuvaussihteerin kanssa.

Käsikirjoittaja

Suunnittelee ohjelman yhdessä tuottajan, ohjaajan ja kanssa. Riippuen toteutuksesta käsikirjoittajalle voi kuulua koko ohjelman tai ohjelman osien ideointi. Tämä voi sisältää mm. formaatin, rungon, spiikkien ja inserttien kirjoittamisen.

Kuvaussihteeri

Joskus myös tapahtumakentällä tunnetaan nimellä show runner tai kuvaskoordinaattori.
Kuvaussihteerin tehtävänä on auttaa tiimiä toteuttamaan suunniteltu lähetys. Hän seuraa ajolistaa sekä kelloa ja varoittaa tiimiä seuraavaksi tapahtuvista asioista. Käytännössä hän on ohjaajan “oikea käsi”, jonka avulla ohjaaja voi keskittyä seuraamaan kameran edessä tapahtuvan shown sisältöä, rytmiä ja leikkaamista.

Kuvamiksaaja

Käyttää kuvamikseriä. Kuvamiksaaja on ohjaajan toinen oikea käsi (jos kuvaussihteeri oli ensimmäinen oikea käsi). Hän seuraa ohjelmaa ja kameroiden kuvia samalla tavalla kuin ohjaaja, mutta pääasiassa keskittyy käyttämään mikseriä. Poikkeustilanteissa, joissa ohjaaja saattaa joutua keskittymään hetkeksi muualle miettimään, miten esimerkiksi ohjelmassa selvitään yllättäen puuttuvasta vieraasta tai teknisestä ongelmasta. Tällöin kuvamiksaaja voi ottaa hetkeksi vastuulleen kuvien leikkaamisen ja kameroiden ohjaamisen.

Kameraoperoija

Operoi kameraa ohjaajan ohjeiden mukaisesti. Hoitaa kameran zoomauksen, tarkennuksen ja joskus myös valotuksen. Lisäksi tietysti osoittaa kameran oikeaan suuntaan ja kuvaa oikean kokoisen kuvan.

Robokameraoperoija

Sama kuin kameraoperoija sillä erolla, että robokameraoperoija hallinnoi yleensä 2-5 kameraa etänä hallintapaneelilla. Yleensä hän voi liikuttaa vain yhtä kameraa kerrallaan, mutta hän voi tallentaa kameroille positioasetuksia, joten hän voi ohjata napin painalluksella kameroita kuvaamaan ennakkoon ohjelmoituihin suuntiin.

Grafiikka- ja mediaoperoija

Vastaa grafiikoiden, videoiden, powepointtien yms. Näkymisestä lähetyksessä. Hän lataa mediat laitteelle etukäteen ja varmistaa että ne toimivat. Lähetyksen aikana hän lataa ja käynnistää oikean median ja lähettää median kuvamikserille. Vastaa myös lähetyksen tallentamisesta.

Linkkioperoija

Huolehtii etäyhteyksistä striimissä sekä Teams- ja Zoom-yhteyksistä. Tarkkailee striimin laatua.
Varmistaa että oikeat henkilöt ovat etähaastattelussa paikalla oikeaan aikaan ja että kuva ja ääni toimivat.

Studio-ohjaaja

Studio-ohjaaja ohjaa nimensä mukaisesti studion tapahtumia. Hänellä on puheyhteys kuvaohjaamoon, joten hän kuulee ohjaajan sekä kuvaussihteerin ohjeet. Studio-ohjaaja opastaa juontajia, toimittajia ja vieraita studiossa missä heidän tulee seistä tai istua. Hän mm. näyttää esiintyjille merkin silloin kun ohjelma, insertti tai keskusteluosio alkaa.  Tehtävänkuva on
monipuolinen. Hyvä studio-ohjaaja pystyy auttamaan montaa eri tiimiläistä, kuten valaisijaa, äänittäjää, kameramiehiä, esiintyjiä, lavastajia yms.

Äänimiksaaja

Käyttää äänimikseriä. Huolehtii äänen laadusta ja sävystä. Siitä että oikea äänikanava on auki oikeaan aikaan ja että ääni sekä kuva ovat samassa tahdissa.

Saliäänimiksaaja

Usein saliin tai studioon tehdään oma äänimiksaus, joka on erilainen kuin videolle menevä ääni.
Joskus äänimiksaaja voi hoitaa myös saliäänen, erityisesti jos salissa tai studiossa ei ole yleisöä tai musiikkia. Mutta jos halutaan varmistaa hyvä äänenlaatu sekä videolle että saliin, voidaan tarvita erillinen saliäänimiksaaja.

Ääniassistentti

Yleensä huolehtii studiossa/salissa mikrofoneista. Hän auttaa mm. esiintyjiä pukemaan ja riisumaan langattomat headset-mikrofonit.

Kuvaaja

Suunnittelee kuvatoteutuksen yhdessä ohjaajan ja valaisijan kanssa. Vastaa kameroiden paikkojen suunnittelusta sekä kuvakerronnan suunnittelusta ohjaajan kanssa. Valaisee studion yhdessä valaisijan kanssa. Ohjeistaa kameraryhmää kuvaustyylistä. Valvoo kuvanlaatua yhdessä kuvatarkkailjan kanssa.

Valaisija

Suunnittelee tapahtuman valaisun yhdessä ohjaajan ja kuvaajan kanssa. Operoi valopöydän avulla valoja. Huolehtii yhdessä kuvaajan ja kuvatarkkailijan kanssa siitä, että valaisu on laadukasta. Ohjeistaa valoteknikkoja.

Valoteknikko

Pystyttää ja suuntaa valot ja valaisijan ohjeiden mukaan. Tarvittaessa avustaa valaisijaa valopöydän kanssa.

Kuvatarkkailija

Tarkkailee kuvan laatua. Säätää kameran asetuksia niin, että kaikissa kameroissa on yhtä laadukas kuva, kameran sävyt ja valotus ovat oikein jne…

Käyttömestari

Suunnittelee kuva- ja äänitekniikan yhdessä kuvamikserin sekä äänimiksaajan kanssa. Suunnitteluun kuuluu lähetyksen tarpeisiin sopivien laitteiden valinta, kytkentä, kaapelien vetojen suunnittelu ja mahdollisesti laitteiden käyttökoulutus. Joskus käyttömestari toimii lähetyksen aikana kuvatarkkailijana.

Screen miksaaja

Joskus isoissa tapahtumissa voidaan tarvita erikseen kuvamiksaaja, joka huolehtii, että screeneillä ja näytöissä näkyy oikea materiaali. Yleensä screenille ei voi lähettää samaa ohjelmaa, joka menee striimiin. Screen-videon tarkoituksena on tukea lavalla tapahtuvaa toimintaa ja se on suunnattu sekä yleisölle että toimimaan osana lavastusta. Screenejä voi olla käytössä useampia, jolloin niihin jokaiseen voidaan tarvita eri sisältö. Joskus screenillä halutaan myös näyttää puhujan kuva. Käytännössä siis screen-miksaaja tekee samoista “raaka-aineista” täysin erinäköistä ohjelmaa kuin mitä striimilähetys on.

Lavastaja

Suunnittelee studion/salin visuaalisen ilmeen. Työskentelee yhteistyössä ohjaajan, kuvaajan, graafikon sekä mahdollisesti myös käsikirjoittajan kanssa.

Graafikko

Vastaa lähetyksen visuaalisesta ilmeestä. Yhdessä ohjaajan, kuvaajan sekä mahdollisesti myös käsikirjoittajan kanssa. Suunnittelee mm. alkutunnuksen sekä muut graafiset elementit.