Behind The Live Stream

Livestriimejä voidaan toteuttaa hyvin monenlaisilla henkilöstökokoonpanoilla. Yhdestä henkilöstä aina kymmenien tai satojen henkilöiden tiimeihin. Aina ei ole tarkoituksenmukaista koota täysikokoista tv-lähetystiimiä toteuttamaan striimaustuotantoa. Pienemmissä projekteissa voidaan harkiten käyttää pienempiä tiimejä. Kannattaa myös huomioida, että eri tuotantoyhtiöillä voi olla erilaiset näkemykset toteutustavoista ja prioriteeteistä.

“One man band”

Yksi teknikko hoitaa kaiken. Striimauksen, kuvauksen, äänityksen yms. Sanomattakin on selvää, että kovin monimutkaisia lähetyksiä yksi henkilö ei voi toteuttaa. Tämä toimiikin yleensä toteutustapana yksinkertaisiin seminaareihin tai koulutuksiin, joissa kameran edessä on yksi henkilö kerrallaan. Käytössä ei yleensä ole Powerpointin lisäksi muuta esitysgrafiikkaa, videoita eikä etäyhteyksiä. Yleensä näitä lähetyksiä ei ole käsikirjoitettu erityisesti videolle, vaan kuvaus seuraa sitä mitä kameran edessä tapahtuu. Edetään ns. Tapahtuman ehdoilla rennosti.

  • Erittäin edullinen
  • Teknisissä ongelmissa lähetys yleensä häiriintyy ongelman selvittämisen ajaksi jollain tavalla, koska yksi henkilö ei voi ratkoa ongelmia ja tehdä lähetystä yhtä aikaa.
  • Teknikon korvaaminen sairastapauksissa mahdollisesti hankalaa. Tehtävä vaatii laajaa osaamista videokuvauksesta, äänityksestä, striimauksesta, kuvasignaaleista yms. esitysjärjestelmistä. Näin laajan osaamisalueen omaavia henkilöitä on vähän.

Erittäin edullinen
 Teknisissä ongelmissa lähetys yleensä häiriintyy ongelman selvittämisen ajaksi jollain
tavalla, koska yksi henkilö ei voi ratkoa ongelmia ja tehdä lähetystä yhtä aikaa.
 Teknikon korvaaminen sairastapauksissa voi olla hankalaa. Tehtävä vaatii laajaa osaamista
videokuvauksesta, äänityksestä, striimauksesta, kuvasignaaleista yms. esitysjärjestelmistä.
Näin laajan osaamisalueen omaavia henkilöitä on vähän.

Tuplatiimi

Kuvateknikko ja ääniteknikko. Ääniteknikko hoitaa äänentoiston saliin, miksauksen videolle ja henkilöiden mikityksen. Pystyy yleensä hoitamaan 4-6 henkilön paneelikeskustelun. Kuvateknikko hoitaa kuvamiksauksen ja kuvauksen. Pystyy tietyin rajaehdoin operoimaan 2-4 robottikameraa. Grafiikkana yksinkertaiset alku- ja loppukuvat. Tarvittaessa ääniteknikko voi auttaa etäyhteyksien kanssa, joten myös yksinkertaiset Teams- ja Zoom-yhteydet ovat mahdollisia. Soveltuu ns. perus- seminaarituotantoon ja tietyin varauksin jo myös tapahtumiin, joissa brändillä on merkitystä. Yksinkertaiset tuotelanseeraukset ja laadukkaat koulutukset onnistuvat jo tällä tiimillä.

  • Useampi kamera mahdollistaa monipuoliset kuvakulmat
  • Ongelmatilanteissa toinen teknikko pystyy auttamaan toista teknikkoa
  • Teknikoilla edelleen paljon monialaisia tehtäviä hoidettavana. Sairastapauksissa korvaavan teknikon löytäminen edelleen haasteellista.

Nelikko

Ohjaaja, ääniteknikko, (robo)kameraoperoija sekä mediaoperoija.
Tässä kokoonpanossa ohjaaja pystyy paremmin keskittymään ohjelman sisältöön, kun kameraoperoija huolehtii kuvaamisesta. Yleensä tämä parantaa ohjelman rytmiä. Mediaoperoijan avulla lähetykseen voidaan jo ajaa monipuolista grafiikkaa ja videoita sekä ottaa lähetykseen vierailijoita Teamssin tai muun videoneuvottelualustan kautta.
Soveltuu hyvin hybriditapahtuman toteuttamiseen.

Kuusikko

Ohjaaja, kuvaussihteeri, ääniteknikko, (robo)kameraoperoija(t), mediaoperoija sekä valaisija.
Kuvaussihteerin avulla pystytään hallitsemaan jo hyvin monipuolinen lähetyksen sisältö. Koko tiimi pystyy keskittymään paremmin omaan työtehtäväänsä, kun kuvaussihteeri pitää lähetyksen aikataulusta huolta ja muistuttaa ennakkoon tulevista tapahtumista. Soveltuu hyvin pienen – keskisuuren laadukkaan hybriditapahtuman toteuttamiseen.

Täysi kymppi

Ohjaaja, kuvaussihteeri, ääniteknikko, ääniassari, (robo)kameraoperoija(t), mediaoperoija, valaisija,
studio-ohjaaja, linkkioperoija sekä käyttömestari.

Valmius toteuttaa hyvin monipuolinen lähetys. Matalariskinen toteutus, jossa jokaiseen tehtävään
on varattu oma ammattilainen. Ongelmatilanteiden ratkaisu nopeaa ja, tilanteesta riippuen, on
mahdollista myös työskennellä ongelmien ohi niin, että katsojan osallistumiskokemus ei häiriinny.
Soveltuu hyvin keskisuuriin ja suuriin tapahtumiin.